2016.01.08.

Nagy Szív Szociális Szövetkezet

 

Sajtóközlemény

Hátrányos helyzetüek vendéglátóipari foglalkoztatása a Nagy Szív Szociális Szövetkezetben

 

A TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1-2013-0088 projektben a Nagy Szív Szociális Szövetkezet 49, 36 millió forint támogatáshoz jutott, mely révén projektcéljainkat sikerült megvalósítanunk, 11 fő hátrányos helyzetű személy számára munkahelyet tudtunk teremteni. Projektünk megvalósítását az Európai Unió támogatta.

 

Projektünk a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 2013.11.01-től 2015.10.31. napjáig a 9600 Sárvár Rákóczi út 53. szám, valamint a 9600 Sárvár Markusovszky u. 2. fszt 3. szám alatt. Projektünk keretében arra vállalkoztunk, hogy a megvalósulás helyszínein a helyi keresletre reagáló turizmushoz és vendéglátáshoz kapcsolódó fejlesztést valósítsunk meg. Célunk a munkalehetőség biztosítása, foglalkoztatásra irányuló intézményes- szervezeti-hálózati keretek között folyó tevékenység megvalósítása, a hátrányos helyzetűek reintegrálása. Egy olyan közösségi vállalkozás kialakítására törekszünk folyamatosan, amit hosszú távon is képesek vagyunk fenntartani.

 

A projekt keretében a 11 fő célcsoport tag számára lehetővé tettük, hogy mélyebben megismerkedhessenek az vendéglátás világával. Mindvégig nagy hangsúlyt fektettünk a célcsoport tagjainak foglalkoztatására, képzésére. Emellett fontosnak tartottuk olyan közösségi programok elindítását, amelyek segítik a tagok tapasztalatszerzését, vendéglátói és gasztronómiai ismereteik bővítését. A projekt keretében elsősorban olyan tevékenységeket valósítottunk meg, amelyek egyszerre illeszkednek mind a helyi, mind a turisták igényeihez.

 

A 49, 36 millió forint európai uniós támogatás segítségével lehetőségünk nyílt 11 fő hátrányos helyzetű munkavállaló számára munkalehetőséget biztosítani, mely talán a legnagyobb sikerünkként is elkönyvelhető. A fejlesztés eredményeként, olyan komplex projektet valósítottunk meg, mely révén képesek voltunk a munkaerő piaci mutatók javításához hozzájárulni a térségben, illetve ezzel egyidejűleg a lokális gazdasági mutatókat is javítottuk a konvergencia régióban. Projektünket 2013.11.01. napján kezdtük meg és terveinkkel egyezően 2015.10.31. napján sikeresen le is zártuk.

 

 

További információ kérhető:

Halász Istvánné, ügyvezető

e-mail: mirage@airplanet.hu